Jatketaan anti-PC-linjaa vähän.

Teoksessa Monietnisyys, yhteiskunta ja työ (Forsander, Ekholm, Hautaniemi et al., Helsinki 2001, Palmenia, s 183) kerrotaan seuraavaa:

Kanadassa positiivisen erityiskohtelun piiriin kuuluu neljä ryhmää: naiset, alkuperäisväestö, vammaiset ja näkyvät vähemmistöt.

Päivän kysymys kuuluu: ketkä jäävät ”positiivisen erityiskohtelun” ulkopuolelle? Mikä on se ryhmä, jota de facto sorretaan positiivisella erityskohtelulla?

Tällä kertaa jokainen saa ostaa banaaninsa itse.

Mainokset