Arkielämä on opettanut meille, että interkulttuurisen kompetenssin merkitys kulttuurisen diversiteetin ylläpitämisessä asettaa tahomme tukalaan tilanteeseen ajateltaessa organisaation sisäisiä ratkaisumalleja. Eräitä yksityiskohtia lukuunottamatta vähemmistöjen sosiopoliittisen tilanteen tiedostaminen järkeistää käsitystämme kyseisestä asiakokonaisuudesta, mihin tavallaan liittyy myös organisaation sisäisiä ratkaisumalleja.

Todellisuudessa samuuden illuusion luoma näköharha identiteettien kohtaamisrajapinnassa ennakoi osaltaan viimeaikaisia absurdeja väittämiä.

Tuolta. Huvikauden huippu.

Mainokset