Bilettely ei ole laiskan nuorison tiedostamatonta toimintaa, mutta ei myöskään kontemplatiivisen tiedostamisen pohjalta tapahtuvaa kurinalaista poliittista taistelua. Bilettely on prekariaatin luokkatietoisuuden materiaalista rakentumista tässä ja nyt, ja kollektiivisessa ulottuvuudessaan se saa samalla poliittisen taistelun ulottuvuuden. Bilettely on materiaalista iloa, joka samanaikaisesti sekä rikkoo kapitalistisen haltuunoton renkaan että lisää kykyämme liittyä yhteen toisten kanssa ja muodostaa entistä voimakkaampia vastarinnan sommitelmia.

Tuolta.

Edit: lukekaa myös tämä. Kertokaa, jos ymmärsitte siitä sanakaan, paitsi että nyt vittu sitä rahaa tänne ja äkkiä.

Mainokset