Syökää hyvin ja levätkää, pojat.

Edessä on rankka viikko.

Mainokset