Nainen heikompine kognitiivisine valmiuksineen ja ennen kaikkea tunne-elämänsä latteuden takia on pakotettu hakemaan stimulointia itsensä ulkopuolelta ja fiktiosta siinä, missä mies pystyy hahmottamaan olemassaolevan maailman ja nauttimaan sen monimuotoisuudesta tavalla, joka naisille ei yksinkertaisesti ole mahdollinen.

Siksi nainen, joka kannattaa yhteiskunnallisen päätäntävallan keskittämistä miesten käsiin, on ennen kaikkea ymmärtänyt oman parhaansa ja yhteiskunnan kokonaisedun. Tästä syystä kansallinen hanke Suomen nostamiseksi saippuaoopperatuotannon suurvallaksi olisi parasta, mitä Suomen kilpailukyvylle voisi tehdä.

Tämä olisi myös todellista mahdollisuuksien tasa-arvoa, kun kumpikin sukupuoli voisi keskittyä itselleen parhaiten sopiviin asioihin.

Eikö niin, Terho? (keskittykää postauksen loppuun)

Via Ihmissusi.

Mainokset