Päivän Stadari kirjoittaa:

Persoonallisuuserot selittävät merkittävän osan siitä, että joidenkin oppilaiden koulumenestys jää selvästi alle heidän osaamistasonsa, selviää tuoreesta tutkimuksesta.

Pelkästään luonteenpiirteiden tutkittiin selittävän 20 prosenttia oppilaan saamista kouluarvosanoista.

Menestykseen myönteisesti vaikuttavien piirteiden, kuten sosiaalisuuden ja positiivisuuden huomattiin kuitenkin edesauttavan vain tyttöjen koulumenestystä, vastaavaa ei havaittu poikien kohdalla.

”Tutkimustulokset nostavat esiin kaksi kysymystä: mitä yläasteen kouluarvosanat lopultakin mittaavat ja millaisia oppilaita koulu suosii. Erityisesti ihmetystä herättää se, mitä pojilta koulussa oikein odotetaan”, projektin johtaja, professori Liisa Keltikangas-Järvinen Helsingin Yliopistosta sanoo.

Kommentteja?

Mainokset