1) Sukupuolistereotypioiden kimppuun on käytävä päivähoidosta
ja esiopetuksesta lähtien. Tyttöjä ja poikia on kannustettava
ennakkoluulottomasti laajentamaan kiinnostuksen kohteitaan ja
painotuksiaan perinteisten sukupuoliroolien ulkopuolelle niin peleissä ja leikeissä kuin aine- ja ammattivalinnoissakin.

2) Myös opetuksen sisältöjä ja menetelmiä tulee kaikilla tasoilla
kehittää niin, että huomioidaan molempien sukupuolten kiinnostuksen
kohteita.

Demarinaiset näyttävät päätyneen siihen tulokseen, että johdonmukaisuus on vain esinahanhajuinen fallokraattinen sosiaalinen konstruktio, josta ei tarvitse tasa-arvon puolesta taistellessa välittää.

Tuolta, sivu 16. Lihavoinnit minun.

Mainokset