Kuten tiedämme, sekä Persejönster että Nowheremäki ovat jokseenkin miesmuistin ajan kärsineet lääkäripulasta, mikä on johtanut kalliisiin vuokratyöratkaisuihin.

Kuntain isät ovat tomerasti ryhtyneet ratkomaan ongelmia tarjoamalla vakituisen viran vastaanottajille omakotitontteja.

Juuri näin tämä pitää hoitaa. Tontti paikassa, jossa kukaan ei halua asua ja päälle vielä erikseen rakentamisen riesa.

Mainokset