Jokainen on varmasti huomannut, miten vaikeasti hahmotettava juttu nykyinen nuiva-skene on niille, joiden työhön sen hahmottaminen kuuluisi.

Tämä kuitenkin selittyy helposti: yhteiskuntatieteellinen tutkimus ei oikeastaan tutki yhteiskuntaa vaan itseään. Näin on pakko olla, koska tiede rakentaa tieteelle. Saat olla ihan megaluokan ylipäällikkö ennen kuin voit irrottautua olemassaolevista kehikoista, mutta megaluokan ylipäälliköt ovat itse keksineet ne kehikot, joten siinä sitä sitten ollaan. Lisäksi tiede on hidas.

Pontimen tekstille antoi Pasi Saukkosen teos Politiikka monikulttuurisessa yhteiskunnassa. Kirja on monella tapaa hieno ja hyödyllinen, mutta ei lainkaan auta ketään ymmärtämään miksi joku saattaa olla tyytymätön nykymenoon.

Mainokset